terug

TNO

TNO

Laan van Westenenk 501

In het begin van de 60'er jaren kampten twee TNO-instituten in Delft met ruimteproblemen, vooral veroorzaakt door een sterke groei. Het ging om het Centraal Technisch Instituut (CTI), dit groeide in een aantal jaren van 80 naar 225 medewerkers, verspreid over negen locaties. Het andere instituut, het Metaal Instituut (MI)vestigde zich in 1958 in Delft, maar door snelle groei van 80 naar 210 mede­werkers in vijf jaar, werd de huisvesting al snel te klein.
In dezelfde tijd was het overheidsbeleid gericht op "spreiding van rijksdiensten". Zo verhuisde de PTT naar Groningen, het ABP naar Heerlen en de Belastingdienst en het Rijkscomputer­centrum naar Apeldoorn. TNO besloot gebruik te maken van dit spreidingsbeleid, waaruit geld beschikbaar kwam voor verhuizing en nieuwbouw. De keuze viel op Apeldoorn omdat de gemeente Apeldoorn de beste garantie bood op geschikte huisvesting van de medewerkers; een niet te onderschatten argument in die tijd. Bovendien had onderzoek onder de betrokken TNO-ers uitgewezen, dat de meesten van hen, als ze toch moesten verhuizen, een duidelijke voorkeur hadden voor Apeldoorn.

Begin 1964 werden tussen de gemeente Apeldoorn en TNO besprekingen gevoerd over de bouwplannen van het TNO-complex, te bouwen op een tweetal roggeakkers achter de oude boerderij "Het Zwaantje" aan de Arnhemseweg. De Gemeente wilde geen grote massieve gebouwen, maar met de bouw van afzonderlijke, onderling verbonden, paviljoens de decentralisatiegedachte gestalte geven. Alleen voor de directie en de administratie kwamen er vier bouwlagen. Voorts moest het regenwater niet afgevoerd worden via het riool, maar in de grond geborgen worden, om verdroging van het gebied te voorkomen. Geheel in lijn met deze gedachten ontwierpen de architecten Van de Broek en Bakema uit Rotterdam een complex met paviljoens, die onderling verbonden waren door een carré op poten. In 1965 werd het eerste deel van het complex door TNO betrokken.

Het gehele complex is in 1973 opgeleverd en in 1974 officieel geopend door minister Lubbers.

- De bouwkosten waren 72 miljoen gulden.
- Het terrein oppervak is 16 hectare.
- Het netto vloeroppervlak is 27.950 m2

Voorbeelden van het werk van TNO in Apeldoorn zijn: afvalscheiding en afvalverbranding, windhinder, stof- en stankbestrijding, warmte- en koudetechniek, lastechnieken, metaalcorrosie, metaalbewerking en industriële veiligheid.

In juni 2014 heeft TNO het gebouw volledig verlaten. In 2017 is het gesloopt.

Meer informatie vindt u hier

Johan van Veen, eTNOs Vereniging van ex-TNO-ers

Info ReactiesAfbeeldingen Streetview