terug

Vroegmiddeleeuwse nederzetting Uttiloch

Vroegmiddeleeuwse nederzetting Uttiloch

Aardhuisweg, Heegderweg, Uddel

Aan de rand van Uddel, aan de Aardhuisweg-Heegderweg, gaat een woonwijk van ruim 100 woningen komen. Voorafgaand aan deze woningbouw is eerst archeologisch onderzoek uitgevoerd.
In 2012 heeft een bureau- en verkennend booronderzoek plaatsgevonden, waarna in maart 2013 de proefsleuven werden gegraven. De resultaten uit deze proefsleuven overstegen de stoutste dromen!
Op deze locatie bleek zich een vroegmiddeleeuwse nederzetting te bevinden met een enorme sporendichtheid en vooral veel hutkommen (kleine verdiepte bijgebouwen).

Op basis van het proefsleuvenonderzoek is besloten dat die delen van de vindplaats die voor de bouw van de woningen (inclusief de wegen, kabels en leidingen) verstoord zouden worden, archeologisch onderzocht moesten worden. Van de circa 1,5 hectare van de vindplaats die binnen het plangebied liggen, moest zodoende circa 8000 m2 worden opgegraven. De rest kan in situ behouden blijven.

In de zomer van 2013 is vervolgens door Econsultancy de opgraving uitgevoerd. Een opgraving waarbij vrijwilligers van de Archeologische Werkgroep Nederland (AWN) meer dan welkom waren! Daarbij zijn tientallen huisplattegronden en meer dan 100 hutkommen blootgelegd. Ook zijn er vele aanwijzingen voor ijzerbewerking gevonden.
Vondsten van hamerslag geven aan dat in deze nederzetting eindproducten gesmeed werden. Opvallend is dat in de nederzetting maar één waterput is aangetroffen. Bij het onderzoek naar de waterput werd ook duidelijk waarom. Met een diepte van wel 8 meter moet het een hels karwei zijn geweest om de put te bouwen. De nederzetting lijkt qua opbouw en typen huisplattegronden erg op het Middeleeuwse Kootwijk. Bijzonder is wel dat langs een deel van de nederzetting een soort pallissade is aangetroffen. Alsof de nederzetting goed verdedigd moest worden.

Voorlopig wordt de nederzetting gedateerd in de 8e tot 10e eeuw, dezelfde tijd als de Hunneschans bij het Uddelermeer. Én dezelfde tijd als die waarin Uddel voor het eerst schriftelijk wordt genoemd. In een schenkingsakte ter viering van het 25-jarig regeringsambt van Karel de Grote, duikt in 793 na Christus de naam 'Uttiloch' op.

Medio 2014 wordt er meer bekend over de opgraving, maar nu al is duidelijk er met deze vondst een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van het Middeleeuws Uddel en de Middeleeuwse ijzerindustrie van Apeldoorn wordt geschreven!

Meer informatie is te vinden op www.aardhuus.nl.

Ingezonden door: Akkelien de Graaf

Info Reacties Streetview