terug

Grafheuvels in de Uddelerheegde

Grafheuvels in de Uddelerheegde

Uddelerheegde, Uddel

In de zomer van 2013 heeft de Faculteit der Archeologie van de Universiteit Leiden opnieuw archeologisch onderzoek verricht naar het grafheuvellandschap van Apeldoorn. Wederom op een terrein van Kroondomein het Loo, ditmaal in de bossen van Uddel.
Het onderzoek valt onder de Fieldschool Apeldoorn en heeft de projectnaam 'Beyond and Before Barrows' gekregen. De aanleiding werd gevormd door de ontdekking van vier  nog onbekende mogelijke grafheuvels bij de actualisatie van de archeologische kenniskaart. Tijdens het veldwerk bleek het inderdaad om grafheuvels te gaan, maar dat niet alleen!
Er werden nog een paar mogelijke grafheuvels ontdekt en tussen de grafheuvels in, werd een klein urnenveld gevonden, op slechts 20 centimeter diepte. Daarnaast werd het landschap in kaart gebracht en werd ook naar eventueel oudere vondsten gekeken.
De meest bijzondere vondst was een relatief groot stuk brons waar de functie nog niet van bekend was. Het bleek te gaan om een paardenroskam. Paardentuig werd wel vaker in graven meegegeven, maar wordt dan niet geassocieerd met de gemiddelde burger. Een mooie vondst dus! 

In juni 2014 heeft de Faculteit Archeologie van de Universiteit Leiden weer drie weken lang onderzoek gedaan naar de prehistorische grafheuvels in de Uddeler Heegde.
Op verschillende locaties zijn nieuwe sleuven gegraven. Het onderzoek had daarbij drie doelen: Allereerst is geprobeerd om uit de vindplaats zelf meer informatie te krijgen, daarnaast waren de sleuven nodig om de vindplaats beter te kunnen begrenzen, maar ook om meer inzicht te krijgen in het landschap waarin de grafheuvels zijn aangelegd. In het afgelopen jaar is vast komen te staan dat één mogelijke grafheuvel een natuurlijke verhoging is. De teller blijft echter wel op zeven grafheuvels staan, want op een andere locatie werd weer een nieuwe grafheuvel ontdekt. En dan te bedenken dat enkele jaren geleden van dit gebied maar één grafheuvel bekend was, een grafheuvel die door het rijk beschermd is.
Opzienbarend waren de uitkomsten van het onderzoek net buiten de rijksbeschermde grafheuvel. Hier zijn buiten de beschermingszone met de hand kleine werkputten gegraven, waarbij een oud oppervlak is ontdekt met vele, kleine, scherven prehistorisch aardewerk. Ook bleek buiten de beschermingszone nog twee kuilen met crematieresten aanwezig te zijn. Deze vondsten zijn gedaan in de kleine, handmatig gegraven, werkputten, de kans dat er in de niet-onderzochte delen ook dergelijke vondsten kunnen worden gedaan is dus groot! Met een paar langere sleuven is de begrenzing van de vindplaats vastgesteld en ook meer inzicht in het landschap gekregen.
Leuk om te vermelden is dat bij deze sleuven ook een niet-prehistorisch spoor werd aangetroffen. Een spoor dat wijst op de andere productieve tijd in Apeldoorn: namelijk die van de middeleeuwse ijzerwinning. In één van de sleuven is namelijk het spoor van een, vermoedelijk middeleeuwse, houtskoolmeiler gevonden. De resultaten van het onderzoek in de bossen bij Uddel worden nu nader inhoudelijk uitgewerkt en zal ook een advies opleveren hoe we het beste met onze grafheuvellandschappen om kunnen gaan. De opgedane kennis kan vervolgens op een andere plek binnen de gemeente getoetst worden.

Ingezonden door: Akkelien de Graaf

Info Reacties Streetview