terug

Rode Beek

Rode Beek

Rode Beek en Beek in het Orderveen, in de 19e eeuw één beek

De Rode Beek ontspringt in het prachtige Waterbronpark. Ongeveer 40 meter daarvandaan stroomt een andere beek, de Beek in het Orderveen vanuit het Willemsbos, onder de spoorlijn door naar Orden. Beide beken zijn echte sprengen, ontstaan door het graven van sprengenkoppen in de oostelijke uitlopers van het Veluwemassief. De beken zijn eigendom geweest van Favini (voorheen van Houtum en Palm), de papierfabriek die vroeger lag aan de Europaweg.
Dit rustige landelijke gebied langs de Ordense sprengenbeken herbergt veel bijzondere natuur, zoals das, ijsvogel, ringslang en dubbelloof, een bijzondere varensoort. De waterkwaliteit is perfect en geschikt voor de beekprik, een zeldzaam palingachtig visje van circa 20 cm. In het weiland zijn vroeger drie grote pompen aangelegd om Favini permanent van water te voorzien. De uitmonding is ter plekke nog zichtbaar.

Info Reacties Streetview