terug

Middeleeuwse Hofstede op terrein kazerne

Middeleeuwse Hofstede op terrein kazerne

11e/12e eeuw

Op het terrein van de Koning Willem III kazerne is men van plan drie keerwanden aan te leggen en de hindernisbaan te vernieuwen. Omdat hier ook het nodige graafwerk bij komt kijken, is een archeologisch onderzoek uitgevoerd. Op basis van het bureau- en verkennend booronderzoek is een deel van het gebied aangemerkt om een proefsleuvenonderzoek uit te voeren. De proefsleuven werden in september gegraven door RAAP. Voor het merendeel van de locaties bleek de bodem toch teveel verstoord te zijn. Ter hoogte van hindernis 4 op de hindernisbaan is echter een deel van een boerderijplattegrond blootgelegd die gedateerd wordt in de elfde tot twaalfde eeuw (boerderij type Gasselte B). De totale lengte en exacte ligging van de boerderijplattegrond is nu nog niet te zeggen, maar zal uit nader onderzoek moeten blijken. Deze sporen tonen aan dat, ondanks de vele graafwerkzaamheden op het kazerneterrein nog steeds oude sporen aanwezig kunnen zijn. Een mooi resultaat! Helemaal omdat op slechts 50 meter afstand de grote vroegmiddeleeuwse ijzerslakkenhoop, met bijbehorende nederzetting, in het Orderbos ligt. Bovendien is bij de bouw van de kazerne, de oude Hofstede de Hogenhof gesloopt. Deze hofstede zou dateren uit de Late Middeleeuwen en stond in vroegere tijden bekend onder de naam 'de Pas'. De aangetroffen boerderijplattegrond heeft misschien wel deel van deze hofstede uitgemaakt? Als de hindernisbaan ongewijzigd aangelegd gaat worden, zal de boerderijplattegrond moeten worden opgegraven. Misschien dat dan meer duidelijk wordt over de relatie van deze boerderijplattegrond tot de mogelijk middeleeuwse hofstede!

Ingezonden door: Rick Nijland

Info Reacties Streetview