terug

Middeleeuwse boerderij

Middeleeuwse boerderij

Caretexterrein

Voorafgaand aan de bouw van het nieuwe winkelcentrum Orden en enkele woningen zijn diverse archeologische onderzoeken uitgevoerd. Uiteindelijk heeft dit op één locatie geleid tot een daadwerkelijke opgraving: op het terrein van de voormalige Caretex-wasserij (Laan van Orden 318). Ter hoogte van de wasserij zelf (en de voormalige Ordermolen die in 1623 als papiermolen is gebouwd) had enkele jaren terug al een ingrijpende bodemsanering plaatsgevonden. Hier hoefde niet veel meer verwacht te worden. Maar de bodem van een perceel ten noorden hiervan, dat ook bij het bouwproject betrokken was, was nog wel intact.
Uit het proefsleuvenonderzoek kwam naar voren dat zich hier een deel van een middeleeuwse nederzetting bevond. In de zomer is het nog aanwezige deel door ADC Archeoprojecten opgegraven, waarbij precies één middeleeuwse boerderij met enkele kuilen op het erf, is aangetroffen. Dit was niet zomaar een boerderij, maar eentje van wel 30 meter lang en 10 meter breed!
De ouderdom van de boerderij is vastgesteld met behulp van het aardewerk dat bij de boerderij gevonden werd. Dit duidt erop dat de boerderij omstreeks de 11e eeuw in gebruik was. De vondst bevestigt het beeld dat op de Orderenk werd gewoond en gewerkt. Het onderzoek wordt op dit moment nog verder uitgewerkt maar aangenomen kan worden dat de boerderij deel uitmaakt van een grotere middeleeuwse nederzetting waarvan meldingen bekend zijn enkele tientallen meters westelijker bij de Koning Willem III kazerne en uit het Orderbos. Bovendien wordt het buurtschap Orden voor het eerst schriftelijk vermeld in de 9e eeuw en als je de historische kaart van Gelderland van Christiaan Sgroten uit 1557 ziet, dan is het dorp Orden in die tijd een dorp van enige omvang!
Dankzij de vondst van deze boerderij is dat nu ook archeologisch vastgesteld!

Ingezonden door: Robert de Hoop

Info Reacties Streetview