terug

Prehistorische jagers in Osseveld Oost

Prehistorische jagers in Osseveld Oost

Voorafgaande aan de bouw van de wijk Osseveld Oost werden door de Archeologische Werkgroep Apeldoorn de resten gevonden van rondtrekkende jagers uit de prehistorie.
Honderden stukken vuursteen werden verzameld, waaronder de afgebeelde pijlpunt. Meer informatie over deze vondsten vindt u op de website archeologie-apeldoorn.

C. Nieuwenhuize

Info Reacties Streetview