terug

Huize Welgelegen

Huize Welgelegen

het landhuis van Admiraal Van Kinsbergen

Wanneer Jan Hendrik van Kinsbergen na talrijke omzwervingen en avonturen in 1798 neerstrijkt op het landgoed Welgelegen, ligt dit nog aan de rand van het oude dorp. Van Kinsbergen is dan ook een admiraal in ruste. Dat weerhoudt hem er overigens niet van binnen de Apeldoornse gemeenschap een actieve rol op zich te nemen.
De admiraal werd op handen gedragen door de Apeldoornse bevolking, maar ook met de Franse koning Lodewijk Napoleon kon hij goed opschieten. Van diens broer, keizer Napoleon, kreeg hij de titel 'Graaf van Doggersbank'.
Na het vertrek van de Fransen blijkt ook in het nieuwe Koninkrijk der Nederlanden Van Kinsbergens heldendom ongeschonden. Koning Willem I kent hem het Grootkruis van de Militaire Willemsorde toe en benoemt hem weer tot luitenant-admiraal.
Admiraal Van Kinsbergen overlijdt op 22 mei 1819 op 84-jarige leeftijd.

Zie ook 'De knik van freule Sweertje'

Op 12 september 2008 werd, bij voormalige Van Kinsbergenschool op de hoek van de Nieuwstraat en de Vosselmanstraat, een monument voor Van Kinsbergen onthuld. Het bronzen beeld is gemaakt door Erzsébeth Baerveldt.

In  2008 werden de resten van huize Welgelegen opgegraven door de gemeentelijke archeologische dienst, samen met de Archeologische Werkgroep Apeldoorn. Meer informatie hierover vindt u als u de bijlage hieronder opent. Ook op de website archeologie-apeldoorn is hierover meer te vinden.

Bijlage openen

CODA

Info ReactiesAfbeeldingenMeer foto's Objecten Video Wiki Streetview