terug

Hoofdgebouw

Hoofdgebouw

van de Joodse Psychiatrische inrichting Het Apeldoornsche Bosch


Op de gevel van de joodse psychiatrische inrichting Het Apeldoornsche Bosch stond in het Hebreeuws de tekst: 'Verzorging der ziel, God geve de ziel genezing'. Bij de opening in 1909 bestond de instelling uit dit hoofdgebouw, twee zijvleugels en twee paviljoenen: één voor mannen en één voor vrouwen. De administratie, eetzalen voor personeel en de kamers voor het verplegend personeel waren in het hoofdgebouw ondergebracht. In de zijvleugels waren de verpleegafdelingen voor 'klassenpatiënten'. In de eerste klasse verbleven de vermogende patiënten. Vanaf 1924 bood de zijvleugel van het gebouw plaats aan het Sanatorium Rustoord. Dat sanatorium was bedoeld voor 'lijders aan zenuwziekten en lichte zielsziekten', die er rust voor de overspannen zenuwen konden vinden. Terwijl voor opname in het krankzinnigengesticht een rechterlijke machtiging nodig was,was dat voor opname in het sanatorium niet noodzakelijk.
In de nacht van 21 -22 januari 1943 werden alle 1250 bewoners van het Apeldoornse Bosch;  patiënten en verplegend personeel, door de Duitsers op transport naar Auschwitz gesteld. Daar zijn ze allemaal direct na aankomst gedood.
Groot Schuylenburg vestigde in hetzelfde gebouw ook de administratie, directie, artsenspreekkamers en medische dienst. In de rechtervleugel werd paviljoen Linde gevestigd, in de linkervleugel paviljoen Iep. In 1976 viel het besluit dat het gebouw niet meer voldeed aan moderne eisen voor bewoning en verzorging. Begin jaren tachtig werd het hoofdgebouw gesloopt. 

Herinneringscentrum Kamp Westerbork

Info ReactiesAfbeeldingenVoorwerpen Streetview