terug

Mheenpark IVN Bomenroute

Mheenpark IVN Bomenroute

Mheenlaan, Apeldoorn

In 1973 gingen draglines aan het werk om het grondwerk voor het Mheenpark te verrichten. Ooit was op deze plek een landgoed De Mheen te vinden, waaraan het park dan ook zijn naam dankt. Rond erve De Mheen lagen weilanden en 'kavels', percelen die in 1914 geveild werden. Niet lang daarna kwamen de plannen voor de uitbreiding van Apeldoorn met 'echte' woonwijken op tafel. Plannen voor de wijk Zevenhuizen werden eerst in de zestiger jaren uitgevoerd. Het 22 ha grote park - inclusief het wateroppervlak van de vijvers - kwam in 1975 gereed. De vijvers, met voedselrijk water en vrij veel vis, zijn gegraven als bergingsvijvers die het regenwater tijdelijk opvangen. Ze houden tevens het grondwater op peil. Het Mheenpark is samen met andere parken, bermen en lanen in Apeldoorn een belangrijk ecologisch lint, een verbindingsweg waarlangs plant en dier zich kunnen vestigen en verplaatsen. Pogingen om huizen in het park te bouwen, begin 2000, stuitten op fel verzet van de omwonenden.

IVN Apeldoorn biedt een speciale bomenwandeling aan door het park. De wandeling is gratis te downloaden van www.ivn-apeldoorn.nl

Klik hier voor meer informatie over het Mheenpark op Geheugen van Apeldoorn.

Ingezonden door: Hans Hogenbirk

Info ReactiesAfbeeldingen Streetview