terug

Klompenmakerij Pol

Klompenmakerij Pol

Trekweg 105 Apeldoorn

Toon Pol zette in 1919 zijn eerste aarzelende stappen in het klompenmakersvak, had hij nooit kunnen voorzien dat zijn handgemaakte klompen tot in de wijde omtrek grote bekendheid zou vergaren. Hij begon klein, in een bekrompen , schemerige ruimte, maar na een paar dagen was zijn blijdschap over het verkopen van zijn eerste paar klompen er niet minder om. Nog diezelfde week nam hij zijn zwager Harleman in dienst. Harleman moest met een eenvoudige kopieermachine met een stel draaiende messen de ruwe blokken hout vormgeven. Op een dag sloeg het noodlot toe voor Harleman, want toen hij zijn handen niet snel genoeg van de messen terugtrok verloor hij de helft van zijn tien vingers. Vanwege deze handicap werd hij na deze korte dienstbetrekking de rest van zijn leven 'vetboer'.
Aan de Trekweg 105 zette Pol zijn bedrijf groter op en liet er een huis bouwen. Door middel van zijn aanzienlijk vergrootte machinepark gaf hij zijn klompen landelijke bekendheid.
In de jaren zestig plantte Pol driehonderd peppels op zijn terrein, om hier later klompen van te maken. Door Toon en zijn zoon Leo, die het bedrijf inmiddels had overgenomen is er nooit gebruik gemaakt van deze bomen. In 1970 werd er een einde gemaakt aan de oude ambacht en werden woning en werkplaats gesloopt ten behoeve van de nieuwbouwplannen voor de wijk Zevenhuizen. De enige overgebleven stille getuigen van het gezaag en geschuur dat hier vroeger heeft plaatsgevonden zijn een vijftiental peppels die nu nog aan de Sluisoordlaan staan.

Zevenhuizen: 'uit kluiten gewassen' / red. Henk Buurman, Evert Kroon

Info ReactiesAfbeeldingen Streetview