terug

Hohenheim / Josephstichtig

Hohenheim / Josephstichting

Deventerstraat 459 Apeldoorn

De puisant rijke jurist J.P.G. Moorrees kocht150 hectarewoeste grond in het zuidoostelijk deel van het huidige Zuidbroek. In 1846 liet hij de villa bouwen en omstreeks 1850 vond de grootschalige ontginning van het landgoed plaats. De neef van Moorrees, die gestudeerd had aan de landbouwuniversiteit Hohenheim in Duitsland, kreeg hierover de leiding. Hij huurde 250 dagloners in om voor zestig cent per dag het landgoed Hohenheim aan te leggen. Het landgoed deed dienst als modelboerderij voor de gehele omgeving en floreerde onder het toezicht van neef Moorrees.
De Veluwse keuterboeren spraken met spot en verbazing over zijn ongebruikelijke landbouwmethode, maar deze bleek wel succesvol. De Veluwse boeren hielden vee voor hun mest, om zo landbouwproducten te verbouwen. Neef Moorrees draaide dit om en verbouwde voedergewassen om kalveren en schapen te fokken voor de export naar Engeland. Na het vertrek van neef Moorrees ging Hohenheim achteruit en in 1902 werd het grootste deel van het landgoed aangeboden aan de pachters.
Op 29 april 1925 kochten de broeders Penitenten een landgoed aan de Deventerstraat in Apeldoorn. Het landgoed was toen 30 hectare groot. De broeders hadden al langer plannen om een derde stichting te bouwen voor roomskatholieke krankzinnigen uit de noordelijke provincies. Op 1 februari 1927 werd het St. Antonius-paviljoen ingezegend en een week later kwamen de eerste patiënten. De behandeling van de patiënten stelde vóór de Tweede Wereldoorlog weinig voor. De patiënten verbleven allemaal intern. Het was eigenlijk één groot dorp waar iedereen óf aan het werk was óf de hele dag in bed lag. Na de Tweede Wereldoorlog veranderde dit: er kwamen medicijnen en therapieën om de patiënten beter te behandelen. In 1953 kwam de eerste psycholoog in dienst.
In 1987 kreeg de St. Josephstichting een nieuwe naam: 'De Wellen'. Het werd opener en er werd minder 'geheimzinnig' gedaan over patiënten. In 2000 fuseerde De Wellen met RIAGG Oost-Veluwe Apeldoorn en kreeg de nieuwe naam 'Spatie', waarna het in 2007 op ging in GGNet.

Leven in Z7 : Zuidbroek Zevenhuizen verdwijnen verschijnen / Gemeente Apeldoorn en www.ggnet.nl/site/Over%20GGNet/Organisatie/Historie/

Info ReactiesAfbeeldingen Streetview