terug

De Vellert

De Vellert

De Vellert Apeldoorn

Eind jaren zestig zat de gemeente met een probleem, een huisvuilprobleem. Alle beschikbare stortplaatsen waren vol, overvol. Afvoeren naar de VAM in Wijster was te duur. Het moest een stortplaats worden voor ongevaarlijk en niet composteerbaar afval zoals boomstronken, aarde, puin, en bouwafval. Aan de Vellertdijk was al eerder slib gestort, waardoor hier een onbruikbaar terrein was ontstaan. Enige aanmerking was dat het terrein maar500 metervan de nieuwe wijk Zevenhuizen lag. Dit probleem werd opgelost door het terrein, zodra de stortplek vol zou zijn, aan te laten sluiten op de groengordel die rond de wijk zou komen. Het zou worden bedekt met aarde en beplant met bomen en struiken, waardoor er een park zou ontstaan met heuveltoppen van acht meter.
Met behulp van een dijkje bezet met snelgroeiende bomen als populieren en wilgen werd de vuilstortplaats aan het zicht onttrokken. Alle betrokken instanties waren erg enthousiast en ook de gemeente gaf, na het stellen van enkele voorwaarden waarin het storten van gevaarlijke en giftige stoffen absoluut verboden werd, zijn fiat. Milieutoezicht was toen echter nog niet zo streng als nu en er gaan allerlei verhalen over het illegaal storten van gevaarlijk afval, waarbij er vandaag de dag nog steeds vraagtekens bestaan over de 'gezondheid' van de bodem.
Aanvankelijk zou de stortplaats 5 jaar gebruikt worden, maar uiteindelijk deed deze 10 jaar dienst en zat toen ook propvol. De groenvoorziening werd aangelegd en vanuit financiƫle overwegingen werd besloten weinig onderhoud aan het gebied te verrichten. Hierdoor ontstond een soort 'mini-Veluwe'.

CODA

Info ReactiesAfbeeldingen Streetview