terug

Sondorpschool

Sondorpschool
route

Architect: T.G. Slijkhuis, 1960

De voormalige H.E. Sondorpschool resteert als enige van de oorspronkelijke schoolgebouwen in het centrale deel van de Kerschoten. De ULO (later MAVO) school (1959-1960) en de Koningin Wilhelminaschool voor lager onderwijs (1960), beide aan de Einsteinlaan, zijn enkele jaren geleden gesloopt en vervangen door woningen. Aan de Boerhaavestraat stond de christelijke MTS uit 1975-1977.
De Apeldoornse architect T.G. Slijkhuis ontwierp de Sondorpschool in 1959-1960. Het symmetrisch opgezette gebouw telde zeven klaslokalen en een kamer voor het schoolhoofd. Aan de achterzijde lag een groot schoolplein.

Architecten en kunstenaars maakten zich in de wederopbouwperiode sterk voor het samengaan van architectuur en beeldende kunst en ook de overheid stimuleerde kunsttoepassingen in, aan en op bouwwerken. Op de zijgevel van de Sondorpschool heeft dit geresulteerd in een baksteenmoza├»ek naar ontwerp van kunstenaar Berend Hendriks.

De naamgever van de school, H.E. Sondorp, heeft gedurende 48 jaar in het Apeldoornse onderwijs een grote rol gespeeld. Zo was hij 22 jaar als inspecteur van het lager onderwijs werkzaam.

Info ReactiesAfbeeldingen Streetview