terug

Middeleeuws erf

Middeleeuws erf

op terrein Van Haeften kazerne

In 1912 bij de bouw van de Van Haeften kazerne vond de Eerste luitenant-ingenieur Stuitje een aantal Saskische en Karolingische scherven en een waterput.
De archeoloog Holwerda heeft op die locatie daarom een opgraving gedaan. Hij concludeerde destijds dat er: "enkele paalgaten van hutten, doch geen regelmatig grondplan, voor den dag kwamen".
In 2000/2001 werd er opnieuw een opgraving gedaan. Deze keer met meer succes. Er werd een erf uit de volle middeleeuwen (1000-1150) gevonden, bestaande uit 2 huisplattegronden en 2 spiekers. Één van deze huisplattegronden is een woonstal-boerderij. Als het andere gebouwtje een schuurtje was dan was er één bewoningsfase geweest.

De grond was waarschijnlijk eigendom van het Kapittel van Sint Marie te Utrecht aangezien de oudste bron uit 1228 aangeeft dat dit land in elk geval op dat moment in bezit was van dit kapittel.

De boerderij was gelegen aan een smeltwatergeul waar toendertijd alleen nog een smalle beek van over was. Deze beek is volgens kaarten uit 1850 de oorspronkelijke loop van de Loose Beek. Na 1150 is het terrein als akker in gebruik geweest.
Latere sporen van gebouwen dateren pas weer vanaf de late 17de en 18de eeuw. Er zijn ook scherven gevonden die dateren uit de prehistorie. Die zijn daar waarschijnlijk terecht gekomen met het omspitten van het land of doordat ze zand van elders haalden.

Voor meer informatie over de opgravingen kunt u hieronder de bijlage downloaden.

Bijlage openen

Akkelien de Graaf

Info ReactiesAfbeeldingen Streetview