terug

Groene Kruisgebouw

Groene Kruisgebouw
route

Architect: D. Zuiderhoek, 1959-1960

Na 1945 kwam het werk van de kruisverenigingen tot volle bloei. Middenin de kinderrijke woonwijken werden kruisgebouwen en consultatiebureaus geopend, bijvoorbeeld van het Groene Kruis en het Oranje- Groene Kruis. Vanuit de kruisgebouwen werden de wijkverpleging, zuigelingenzorg, tuberculosebestrijding, gezondheidsvoorlichting en de zorg voor "zedelijke en geestelijke" volksgezondheid georganiseerd. Kerschoten kreeg een eigen wijkgebouw van de Vereniging Het Groene Kruis, op een prominente plek aan de Edisonlaan. Het is in 1960 geopend en een ontwerp van David Zuiderhoek. Naast een dokters- en wachtkamer, een boxenkamer, een spoelkamer en een magazijn waren er in het gebouw twee kleine woningen voor de wijkverpleegsters. Deze hadden elk een woon- en een slaapkamer, een kleine keuken en een badkamer.

Info Reacties Streetview