terug

Papiertechnische school 'Marten Orges'

Papiertechnische school 'Marten Orges'

Voorsterweg 1, Loenen

Op de foto ziet u leerlingen aan het werk met een papiermachine. Het zijn leerlingen van de papiertechnische school in Loenen. In de collectie Schut bij CODA Archief bevinden zich naast het fotoboek (1970) waar deze foto's uit komen, twee jaarverslagen (1976 en 1977) en een folder van de Marten Orges school in Loenen. De Papier Technische School Marten Orges werd opgericht in 1959 door de gezamenlijke papierfabrieken van de Oost Veluwe. Het was de eerste papiertechnische school in Nederland. Enige jaren later kon de school niet genoeg leerlingen aantrekken voor alleen het onderwijs in de papierindustrie. De school werd een technische school met een belangrijke afdeling voor papiertechniek. De heer J.W. Schut stond aan de wieg van deze school en is tot 1970 voorzitter van het bestuur van de Vereniging Veluwse Papiervakschool geweest. Hij had gezorgd voor de locatie van de school, 'zoo dicht mogelijk bij de Cartonfabriek voòral bij de Middelste Molen, opdat de leerlingen daar praktisch konden leeren'. Bij zijn afscheid werd Schut het fotoalbum met foto's van de school cadeau gedaan. De school beschikte over twee papiermachines waar door leerlingen vele papiersamenstellingen en kwaliteiten konden worden gemaakt. In de jaarverslagen is te zien dat het aantal leerlingen van de papierafdeling steeds kleiner werd. In 1976 en 1977 liep het leerlingaantal voor papier terug van 11 naar 6 leerlingen. In 1977 werd de cursus golfkarton gestart voor 46 leerlingen, werknemers afkomstig van papierfabriek De Hoop in Eerbeek en de kartonfabrieken Lona en Kappa. Hoe lang er in Loenen nog leerlingen voor de papierindustrie zijn opgeleid vertellen de bronnen in het archief niet. Tegenwoordig is de VAPA het opleidingscentrum van de Nederlandse papier-, karton- en golfkartonbranche en richt zich op de opleidingsbehoeften van de bedrijven in Nederland en België.

Ingezonden door: Margot Jongedijk, conservator CODA

Info ReactiesAfbeeldingen Streetview