terug

Middeleeuwse sporen bij de pastorie

Middeleeuwse sporen bij de pastorie

Beekbergerweg 12-14, Loenen

In april 2015 heeft Econsultancy een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd aan de Beekbergerweg 12-14, vlakbij de huidige pastorie tegenover de Protestantse kerk van Loenen. Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn in totaal 96 verschillende grondsporen aangetroffen. Op basis van het aangetroffen vondstmateriaal is er sprake van activiteiten op deze locatie van de 9e tot en met de 18e eeuw. Onder de grondsporen zijn veel paalsporen aangetroffen die op dit moment in de Middeleeuwen worden gedateerd. Ook is er aardewerk en zijn er ijzerslakken uit deze periode gevonden. Ook is er aardewerk gevonden uit de tweede helft van de 17e en eerste helft van de 18e eeuw. Deze vondsten lijken prima samen te vallen met de bouw en eerste gebruiksfase van de pastorie in Loenen. De eerste pastorie werd namelijk gebouwd in 1657 en in 1849 vernieuwd. Aan de hand van het onderzoek is door de gemeente besloten dat het om een behoudenswaardige vindplaats gaat. Dit betekent dat de vindplaats opgegraven moet worden als er zich bodemingrepen in het gebied voordoen.

Ingezonden door: Rick Nijland

Info Reacties Streetview