terug

Middelste Molen

Middelste Molen

Papierfabriek De Middelste Molen aan de Loenense Molenbeek produceert al sinds 1622 papier. Van oudsher waren de papiermolen en de naastgelegen boerderij van De Middelste Molen van één eigenaar. Zo leefden wel meer 'papierboeren' in Loenen: ze fabriceerden papier en hielden daarnaast enkele koeien op de boerderij om de stilstand van de papierproductie in de winter op te kunnen vangen. Als het water was bevroren, was het immers onmogelijk om papier te maken.

De huidige papierfabriek wordt gebouwd in 1886, nadat de eerdere Middelste Molen die eigenlijk uit twee molens bestond, door brand is verwoest.

In 1955 wordt de molen overgenomen door de Loenense Cartonfabriek weduwe J.W. Schut n.v. De markt voor het ambachtelijk vervaardigde papier is echter inmiddels zo klein geworden, dat in 1960 de productie moet worden stilgelegd. Inmiddels is Schut opgegaan in Kartonfabriek Lona, die op zijn beurt weer wat later deel gaat uitmaken van multinational Smurfit.

Ondertussen verkeert de Middelste Molen in een staat van verval. Tot 1989; dan kopen de papierfabrieken in de regio het historische bedrijfje met alles erop en eraan gezamenlijk over van Smurfit voor het symbolische bedrag van één gulden. De molen wordt gerestaureerd ondergebracht in een stichting.
Sinds 1991 produceert de Middelste Molen weer ambachtelijk papier en is het dé plek waar de Veluwse papierindustrie laat zien waar zij vandaan komt.

www.demiddelstemolen.nl

Info ReactiesAfbeeldingen Streetview