terug

Herberg De Kar

Herberg De Kar

zutphensestraat 242

Aan de Zutphensestraat, net vóór de oostelijke gemeentegrens, staat al sinds de 18e eeuw een herberg met de naam 'De Kar'.
De Kar ontleent zijn naam aan de herbergier Albert Gerrits Karman. Deze is in 1750 betrokken bij de vaststelling van de 'limitten' (grenzen) van de 'hoge heerlijckheid Het Loo'.
Deze grenzen werden in 1767 door de kaartenmaker Willem Leenen vastgelegd. Zijn kaart kunt u hier rechts aanklikken (onder de tab 'kaarten'). Wanneer u ongeveer 200 meter de zijstraat, die eveneens 'De Kar' heet, inloopt, stuit u op een van de oorspronkelijke grenspalen van de Hoge Heerlijkheid. De huidige grenzen van de gemeente Apeldoorn zijn op veel plaatsen en ook hier nog dezelfde als toen.
In 1898 kwam de herberg in handen van A. Bloem. Het was toen nog een zogenaamde 'uitspanning', een plaats langs een doorgaande weg waar de paarden even konden worden uitgespannen om te rusten. Tot 1920 stond er naast De Kar ook een rijschuur. Die was naarmate het autoverkeer toenam, niet meer nodig.
Inmiddels is De Kar geen herberg meer, maar mocht u dorstig zijn; een paar honderd meter verder oostwaarts staat nu café 'De Nieuwe Kar'.

Info Reacties Streetview