terug

Veentjes

Veentjes

Het Veentje vormt de zool van een dal, dat zich - bij een breedte van ongeveer 1 km. - in noordoostelijke richting tot aan de Soerenseweg (het Kruisjesdal) uitstrekt. De bodem vertoont over een groot deel van het oppervlak sterke erosieverschijnselen: watergeulen van meer dan een halve meter diep richten zich van alle zijden dalwaarts.
(Uit: J.L.A. Kremer, 'Een vergeten waterwerk uit de 17e eeuw'; Kroeseklaas, Apeldoorn.)

Het water van de Veentjes werd vanaf circa 1700 naar de Ruetbron geleid. Vandaaruit liep het via leidingen naar de fonteinen in de tuin van Paleis Het Loo.

Ingezonden door: Huib Salomons

Info Reacties Streetview