terug

Tweeling-grafheuvels

Tweeling-grafheuvels

Het leek in 2010 en 2011 relatief rustig op het grafheuvelfront. Maar niets was minder waar, want in de tussentijd werd in Leiden hard gewerkt aan de publicaties van het veldwerk. Eind 2011 kwam de publicatie over het onderzoek bij de Echoput uit (Iron Age Echoes, prehistoric land management and the creation of a funerary landscape - The 'Twin Barrows' at the Echoput in Apeldoorn (D. Fontijn, Q. Bourgeois en A. Louwen, eds, 2011).

Uit het onderzoek zijn resultaten gekomen die internationaal in de belangstelling staan. Zo blijkt dat het landschap waarin de grafheuvels zijn opgericht al enkele millennia onderhouden werd als heidegebied, waar schapen de opkomende begroeiing tussen de heide weg graasden.
Ook bijzonder is dat de grafheuvels bij de Echoput uit de IJzertijd (rond 300 v. Chr.) blijken te stammen èn dat ze vrijwel gelijktijdig zijn opgericht. Daarom worden ze nu ook wel tweelingheuvels genoemd, een nieuw benoemd fenomeen!
De ijzertijddatering is daarnaast bijzonder omdat deze grafheuvels centraal op één van de hoogste toppen van de Veluwse stuwwal zijn aangelegd. Dergelijk prominent liggende grafheuvels worden doorgaans in de Bronstijd gedateerd. Over het algemeen gaat men ervan uit dat in de IJzertijd op grote collectieve begraafplaatsen werd begraven, de zogenaamde urnenvelden. De tweelingheuvels bij de Echoput zijn dan ook een bijzondere begraafplaats!

In CODA Museum is van 28 januari t/m 20 april 2014 de tentoonstelling 'Sporen in het landschap. Het geheim van de Gelderse grafheuvels' te zien.
Aan de grafheuvels in Apeldoorn wordt op zaterdag 1 maart een symposium in CODA gewijd.
Voor het grafheuvelonderzoek van de Universiteit Leiden is een eigen website ingericht, waar ook informatie over het onderzoek in Apeldoorn staat: www.grafheuvels.nl

Ingezonden door: Robert de Hoop

Info Reacties Streetview