terug

Stoomploegsporen

Stoomploegsporen
Voorafgaand aan de bouw van een nieuw voorzieningengebouw bij de camping in Assel is, na een bureau- en booronderzoek in 2011, in 2012 door Aeres Milieu een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd vlakbij de Alverschotenseweg 5. Uit het onderzoek kwam naar voren dat de bodem niet meer intact was, maar dat diepere sporen nog wel aanwezig zouden kunnen zijn. Deze zijn echter niet aangetroffen. Wel waren duidelijk herkenbare ploegsporen in de put zichtbaar. Een omwonende wist te melden dat dit de sporen van een stoomploeg uit het eind van de 19e eeuw zouden zijn.

Ingezonden door: Robert de Hoop

Info Reacties Streetview