terug

Radio Kootwijk Zendstation

Radio Kootwijk Zendstation

Aan het begin van de 20e eeuw is dit gebied tussen Apeldoorn en Kootwijk een van de meest afgelegen plekken van Nederland. Op een enkele schaapherder na, komt er niemand op het Kootwijkse Zand. Eind 1918 tuigen 150 werklozen, onder toezicht van de Heidemij, hier aan het werk. Zij effenen het terrein waarop Radio Kootwijk wordt gebouwd. Een hoofdgebouw, bijgebouwen, een watertoren en natuurlijk de zes zendmasten, waartussen de antenne wordt gespannen. Naast het zendstation werden ook een hotel en het dorp Radio Kootwijk gebouwd.

Het meest in het oog springende en grootste gebouw, Gebouw A, heeft de status van rijksmonument. Hetzelfde geldt voor de watertoren, enkele electriciteitsmasten, het 50 KV-station en de zendergebouwen Gebouw C, Gebouw D, en Gebouw E.

Op deze eenzame plek wordt het eerste directe contact met de andere kant van de aardbol gelegd. Een wonder in een wereld waarin afstanden nog even goed in kilometers als in dagen uitgedrukt kunnen worden.
De opening van de eerste radiotelegrafische vebinding vond plaats op 5 mei 1923. Voor Nederland betekende dit het einde van het lege luchtruim. Vanuit Radio Kootwijk wordt de 'aether' onzichtbaar gevuld met geluiden, muziek en stemmen. Na "Hallo Bandoeng..." is het nooit meer echt stil geworden...

Meer informatie treft u aan op de website http://www.radiokootwijk.com/

Ook kunt u, door de bijlage hieronder te openen, de gemeentelijke cultuurhistorische brochure over Radio Kootwijk downloaden.

Bijlage openen

Info ReactiesAfbeeldingenVoorwerpen 360 Streetview