terug

Opgraving in het Vanenbos

Opgraving in het Vanenbos

1900

Op 29 maart 1900 werden door het bestuur van de Oudheidkundige Vereniging Felua in het Vanenbos bij Hoog Soeren zes urnen opgegraven. Op de foto, staande van links naar rechts: met jas en bontkraag - Gulian Tutein Nolthenius (Opperhoutvester Paleis Het Loo) (a) ; daarnaast met bolhoed - Ds. Heldring (Voorzitter Felua) (b) ; daarnaast leunend op de schop - H.P.J. Tutein Nolthenius (Burgemeester) (c) ; daarnaast met handen in de zak - D.C.L. Neelmeijer (Hoofd Koningschool) (d) ; zittend met bolhoed - W. Bas Backer (Notaris te Zwolle) (e) ; staande met uniformpet - Overste Heldring (f). In arbeiderskielen de bosarbeiders die het eigenlijke graafwerk verrichten.
De foto werd gemaakt door Van Steijn, intendant van paleis Het Loo.

Het urnenveld in het Vanenbos meet circa 100 bij 40 meter. Er zijn in de loop van de hele 20e eeuw urnen gevonden, o.a. in 1906, 1924 (of eerder, door museum Nairac), in 1930 (door Jaap Moerman), in 1936 (door Albert van Giffen). In 1988 is onderzoek gedaan door de ROB.
Dat ondanks al deze onderzoeken toch nog urnen in de grond zijn achtergebleven bleek in 2003, toen bij de ruiming van het voormalig munitiedepot toch nog een urn te voorschijn kwam.

De grote urn waarmee het Felua-bestuur zich hier in 1900 liet vereeuwigen, bevindt zich nu in de collectie van het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden.

Zie ook: Verlinde en Hulst - 'De grafvelden en grafvondsten op en rond de Veluwe van de Late Bronstijd tot in de Midden-IJzertijd' (2010)

Info Reacties Streetview