terug

Houtskoolmeilers bij de Achterste Steenberg

Houtskoolmeilers bij de Achterste Steenberg

Eind maart 2012 kreeg de gemeentelijke archeoloog een melding van Grontmij dat bij graafwerkzaamheden voor natuurontwikkeling (op een terrein van Staatsbosbeheer) een mogelijk archeologisch interessant spoor was aangetroffen. De beschrijving van het spoor deed vermoeden dat er een haardkuil uit de middensteentijd was aangesneden. Tijdens het veldbezoek, samen met de AWA, bleek al snel dat het niet om een solitair houtskoolrijk spoor ging, maar dat er enkele tientallen op het terrein aanwezig waren. Ook de vorm en vulling van het spoor liet een andere interpretatie toe: hier moest een concentratie houtskoolmeilers gestaan hebben.

Houtskoolmeilers zijn productieplekken voor houtskool, een materiaal dat bijvoorbeeld in grote hoeveelheden nodig was voor de ijzerproductie. Bert Groenewoudt van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft de sporen in het veld bekeken en vermoedt dat ze, op basis van vorm, uit de Vroege Middeleeuwen dateren. Vervolgens heeft de AWA de houtskoolmeilers ingetekend, een selectie gecoupeerd en diverse houtskoolmonsters genomen. Hiervan moet nu nog een goede selectie gemaakt worden om op te sturen voor enkele C14-dateringen. Wordt vervolgd dus!

Ingezonden door: Robert de Hoop

Info Reacties Streetview