terug

Hoog Buurlo

Hoog Buurlo

Hoog Buurlo, Hoog Buurlo

Vanaf 814 na Chr. komt Hoog Buurlo in geschriften voor. Het vormt een landschapsbeeld met akkers, weiden, eikenhakhout, beukenbos, schapendriften en schaapskooien dat sinds de Middeleeuwen vrijwel ongewijzigd is gebleven. Overdag liepen de schapen op de heide, om 's avonds en 's nachts in de schaapskooi te verblijven. De mest uit de kooi werd vermengd met heideplaggen en regelmatig op de akkers uitgestrooid.

Het gebied van Hoog Buurlo heeft nog steeds dezelfde vorm als 300 jaar geleden, de schaapskooien en de boerderij staan op plaatsen waar ze al eeuwen hebben gestaan. De schapendriften worden ook thans gebruikt om de schapen van en naar de heide te leiden.
Om Hoog Buurlo heen heeft een 1950 meter lange wildwal gelegen die het bouwland beschermde tegen het wild. De begroeiing van deze wal is hoofdzakelijk eikenhakhout geweest. Er zijn op de Veluwe niet veel plekken waar de geschiedenis zo goed en gaaf te zien is.

Rond 1200 is Hoog Buurlo eigendom van het kapittel van St. Marie te Utrecht. Vanaf 1701 komt het gebied in bezit van koning-stadhouder Willem III die het toevoegde aan zijn jachtgebied van Het Loo. In de 19e eeuw wisselde het enige keren van eigenaar waarna het in 1849 gekocht werd door baron Van Verschuer. Hij heeft waarschijnlijk de beukenlanen en de schapendrift die het gebied doorkruist, aan laten leggen. Vanaf 1949 heeft Staatsbosbeheer het gebied in eigendom.

Volgens een legende liggen niet ver van de tweede schaapskooi Kozakken begraven, vermoord door boze inwoners van Ugchelen. De Kozakken, die in 1813 de Franse bezetters verjoegen, waren niet geliefd want ze waren uit op jonge meisjes, jenever, geld en kostbaarheden. Op zekere dag kwamen dronken Kozakken in Hoog Buurlo en eisten geld en jenever. Zij zochten overal naar geld en kostbaarheden. Toen ze niets van hun gading vonden dreigden ze alles in brand te steken. Een jongen zag kans te ontvluchten en haalde hulp in Ugchelen. Daarop trok een groep mannen naar Hoog Buurlo, bewapend met bijlen, knuppels, hooivorken en dergelijke. De Kozakken waren inmiddels dronken in slaap gevallen. Het legertje Ugchelnaren sloeg ze dood en begroef de lichamen nabij de tweede schaapskooi.

Jules de Vries (gids bij Fietsgilde Apeldoorn en redacteur tijdschrift VOA)

Info ReactiesAfbeeldingen Streetview