terug

Haslo

Haslo

Haslo, ofwel het oude Assel, kent een zeer lange geschiedenis. Archeologische vondsten in dit gebied hebben aangetoond dat hier al twintig eeuwen voor Christus bewoning was. Net als bij Hoog Buurlo is de relatie tussen de nederzetting Haslo en het omringende landschap groot en karakteristiek voor de Veluwe. Al in 814 na Chr. wordt het oude Assel genoemd in een eigendomsdocument van de Abdij van Lorsch. Delen van de bossen van Suornum (Hoog Soeren), Burlohe (Hoog Buurlo en Hosle (oude Assel) worden geschonken aan deze abdij. In de 9e eeuw na Chr. werd Haslo nog omringd door vele bossen die later, mede door de houtskoolbranderijen, in omvang afnamen. De daarna ontstane heidevelden waren van belang voor de levensstijl in dergelijke nederzettingen. Ook in Haslo was men afhankelijk van de heidevelden als weidegronden voor de schaapskuddes.

In het gebied rond Haslo zijn verschillende sporen gevonden van de ijzerwinning die hier tussen ca. 800 en 1000 na Chr. plaatsvond.

Het huidige Haslo kent een voormalige boerderij te midden van nog enkele akkergronden. Het ligt net als voorheen als een oase te midden van heidevelden en bebossing. Ook de fles, het heidemeertje dat bewoning in Haslo mogelijk maakte, is nog intact en goed zichtbaar.

CHA Centraal Veluws Natuurgebied

Info ReactiesAfbeeldingenVoorwerpen Streetview