terug

Park de Hoge Veluwe

Park de Hoge Veluwe

Houtkampweg 13 Hoenderloo

De Rotterdamse havenbaron Anton Kröller startte in 1909 met de aankoop van woeste gronden op de Veluwe en breidde dit bezit de daaropvolgende jaren uit tot een aaneengesloten gebied van maar liefst 6.500 hectaren. Kröller werd daarmee, na het koninklijk huis, de grootste grondbezitter op de Veluwe. Het landgoed moest in de eerste plaats een jachtgebied worden. Grote delen werden bebost en het gebied werd omrasterd.
De doorgaande weg van Hoenderloo naar Otterlo kon worden afgesloten nadat op kosten van Anton Kröller een nieuwe verbinding, de huidige N304, was aangelegd. Kröller had geen belang in agrarische activiteit op zijn landgoed. Boeren werden uitgekocht of moesten vertrekken nadat de landgoedeigenaar van wie zij pachtten, de grond aan Kröller had verkocht.

In 1920 werd het Jachtslot Sint Hubertus van architect H.P. Berlage opgeleverd. Kröllers echtgenote Helene bouwde in de loop der jaren een indrukwekkende verzameling moderne kunst op. Die collectie vond in 1938 onderdak in het eveneens door Van der Velde ontworpen Museum Kröller-Müller. Behalve de ingang in Hoenderloo heeft Het Nationale Park ingangen in Otterlo en Schaarsbergen.

De ingangspoort van Het Park is een rijksmonument.

CODA

Info ReactiesAfbeeldingenVoorwerpen Streetview