terug

Kampheuvel en de Otthohoeve

Kampheuvel en de Otthohoeve
route

Kampheuvellaan 34 Hoenderloo

De eerste steen van gebouw Kampheuvel werd gelegd in1929. Indit gebouw werden nieuwe jongens geobserveerd. Het was ook de plek waar jongens die zich misdroegen tijdelijk werden ondergebracht. Tegenwoordig is het Hoofdkantoor van de Hoenderloo Groep er gevestigd. De naam Kampheuvel is ontleend aan de jongerenkampen die vroeger op deze heuvel werden georganiseerd door het NJV: het Nederlandsch Jongelings Verbond.
De boerderij aan de overkant van het dal is de Otthohoeve, genoemd naar Ottho Gerhard Heldring. Vanuit dit gebouw vond vanaf het bouwjaar 1903 het agrarisch praktijkonderwijs op de Hoenderloo Stichting plaats, tot 1963, toen bleek dat het onderhoud van de hoeve teveel kostte. De Otthohoeve was ook de belangrijkste voedselbron voor de Stichting.
De dubbelzijdige stenen bank stond tot 1972 bij gebouw Eikenhof. Het was een geschenk van de jongens van Eikenhof ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van hun gebouw in 1937.

CODA

Info ReactiesAfbeeldingen Streetview