terug

Herberg De Woeste Hoeve

Herberg De Woeste Hoeve

De Woeste Hoeve was in de Middeleeuwen al bewoond én bekend. De plek was van belang vanwege de kruising van twee handelswegen: de weg van Apeldoorn naar Arnhem en de weg van Barneveld naar het IJsselgebied. Op de nabijgelegen enk stonden enkele boerderijen en herberg De Woeste Hoeve. De huidige herberg is gebouwd in 1711. Zowel Koning Willem III als Keizer Napoleon verbleven in de herberg. Eerstgenoemde wanneer hij op doorreis was naar het Loo. In die periode bestond de Woeste Hoeve naast de herberg uit een schuur. Aan het einde van de 19e eeuw was er echter sprake van een kleine nederzetting bestaande uit een woonhuis, inrijdstal, schuren, erven en 28,6 hectare landbouwgrond. Daarmee was het wat landbouwgronden betreft groter dan bijvoorbeeld Haslo en Hoog Buurlo. De kleine nederzetting die in de negentiende eeuw ontstond is in de jaren '30 van de twintigste eeuw gesloopt bij de verbreding en verlegging van de Arnhemseweg. De woeste gronden, waaraan het buurtschap zijn naam ontleent zijn in de loop van de 19e en 20e eeuw met bos ingeplat. Zo vormt het overgebleven gebied een enclave te midden van de uitgestrekte naaldbossen.

CHA Centraal Veluws Natuurgebied

Info ReactiesAfbeeldingenVoorwerpen Streetview