terug

Dorpsschool

Dorpsschool

Middenweg 31 Hoenderloo

Al in 1948 waren burgemeester en wethouders zich ervan bewust dat er aan de huisvesting van de lagere school in Hoenderloo een en ander schortte. Geen wonder, want het gebouw was ruim een eeuw oud en voor het laatst gemoderniseerd in 1912. De bouw van deze oude school, die stond aan de Krimweg, naast de Heldringput, had in 1846 fl. 3.370,- gekost. Het benodigde geld was toen bijeengebracht door onder andere bijdragen van de provincie, het koninklijk huis en van dominee Heldring zelf. Hij publiceerde in 1845 het boek 'Wandelingen over de Veluwe', en bestemde de opbrengsten daarvan voor de bouw van een school in Hoenderloo.
In de tweede helft van de twintigste eeuw bleek de totstandkoming van een nieuw schoolgebouw meer voeten in de aarde te hebben. Pas in 1968 kon de huidige basisschool De Kakelhof feestelijk geopend worden. Het oude gebouw aan de Krimweg werd een jaar later afgebroken.

CODA

Info ReactiesAfbeeldingen Streetview