terug

Dorpshuis

Dorpshuis
route

Paalbergweg 26 Hoenderloo

Eigenlijk bestaat het Hoenderloose dorpshuis al meer dan een eeuw. In 1907 werd de vereniging 'Hoenderloos Volkshuis' opgericht door dominee Cramer van de Heldringkerk. Deze vereniging had een heel specifiek doel: bestrijding van drankmisbruik. En omdat verveling aan de basis staat van veel drankmisbruik, werd het Volkshuis al snel een centrum voor de Hoenderloose verenigingen.
De activiteiten richtten zich met name op de jeugd. Hoewel de vereniging meerdere malen op leven na dood was, bleef het Volkshuis bestaan. Het oude pand werd er ondertussen niet geschikter op. In 1979 slaagde de vereniging, die inmiddels was overgegaan in de 'Stichting Sociaal en Cultureel Jeugdwerk Hoenderloo', er in om een nieuw dorpshuis te realiseren. Dat veel betrokkenen uit het dorp vrijwel belangeloos meewerkten, speelde daarbij een doorslaggevende rol.
Voor de deur van 'Het Dorpshuus' staat sinds 1982 het beeld 'de Plaggensteker', gemaakt door Francisca Zijlstra-Weinberg. De plaggensteker staat symbool voor het zware werk dat de Hoenderlooƫrs jarenlang verrichtten in de bossen en heidevelden rond het dorp.

CODA

Info ReactiesAfbeeldingen Streetview