terug

Logement De Klok

Logement De Klok

Later: De Nieuwe Klok, Boschzicht, Julianapark en Hof van Holland

Voor 1877 stond hier al een herberg genaamd 'De Klok'. Het huidige pand stamt uit 1877 en was toen in gebruik als Logement 'De Nieuwe Klok'. 'De Nieuwe Klok' werd op 19 januari 1878 geopend en de kastelein was J.C.N. Roering. Op 15 april 1879 kondigde hij in de Apeldoornsche Courant aan dat er bij zijn hotel een nieuwe overdekte kegelbaan was aangelegd. Hij nodigde'heeren liefhebbers' van het kegelen uit middels een intekenlijst voor een kegelpartij op zaterdag 12 april. Ook werden er hier biljardpartijen gehouden.

Op 19 maart 1881 werd het logement geveild. Wie de eigenaar is geworden is mij niet bekend. In 1884 komt het logement 'De Klok' te huur en werd H.J. Wouters de nieuwe kastelein. De naam 'De Klok' verdween en werd 'Hotel Boschzicht'. In 1886 overleed de kastelein en werd hij opgevolgd door zijn weduwe en zoon. Rond 1894-1895 is de nieuwe eigenaar G. van der Meij.

In 1909 werd op het naastgelegen terrein het Julianapark aangelegd en veranderde Van der Meij de naam van het Hotel in 'Julianapark'. Tijdens de oorlogsjaren mochten er van de Duitse bezetters geen namen van leden van het koninklijkhuis gebruikt worden en werd de naam veranderd in 'Hof van Holland' en het Julianapark ging Van Rietbeekpark heten.

De Klokstraat herinnerd nog aan het oude logement.
Anno 2016 staat het pand er nog steeds en wordt het particulier bewoond.

Berry Meester (mei 2016)

Info Reacties Streetview