terug

Hotel De Keizerskroon

Hotel De Keizerskroon
route

Sinds 1689

Op de plaats van Hotel De Keizerskroon stond al in 1689 de herberg van Kees Kol, kort nadat in 1685 Paleis Het Loo werd gebouwd voor Stadhouder Willem III. Van oudsher werd de herberg gebruikt als onderkomen voor gasten van de vorst. Onder hen was Tsaar Peter de Grote, die in 1717 incognito een bezoek bracht aan 'Maaike Meu', de koosnaam voor de weduwe van prins Johan Willem Friso. De naam 'Keizerskroon' dankt het logement sinds 1721 aan dat Tsarenbezoek. Want hoewel oorspronkelijk werd verondersteld dat de naam te maken had met de Franse keizer Napoleon Bonaparte, bleek uit later onderzoek dat de afbeelding van de kroon op de gevel van het logement de Russische vorstenkroon was.

Nadat het hotel in 1909 volledig was afgebrand, werd het herbouwd door J.H. Röge die sinds 1881 de eigenaar was.
In 1950 kocht prinses Wilhelmina het hotel en verhuurde dat aan de fam. Van Eenennaam. Zij werden in 1961 de eigenaars en lieten eind jaren zeventig het statige doch aftandse pand gefaseerd vervangen door het huidige gebouw van de  hand van de Apeldoornse architect Wiarda, dat in 1980 werd heropend door prinses Margriet. Nadien onderging het hotel nog enkele verbouwingen.

Info ReactiesAfbeeldingen Streetview