terug

Koningin Julianaschool

Koningin Julianaschool
route

julianaschool

De eerste Christelijke school werd op 1 mei 1861 op Het Loo geopend. Het was een eenvoudig schoolgebouw met daarbij een onderwijzerswoning. Omdat de school in die tijd aan een zandpad zonder bebouwing eromheen stond, sprak men van 'de school in het zandgat'. Het woord 'gat' refereerde aan het feit dat men daar zand had afgegraven voor de bouw van woningen waardoor er een gat ontstond. In die tijd werden de meeste scholen bekostigd door de staat en het was daarom van belang dat zij neutraal waren; er was dus geen plek voor christelijk onderwijs. Toen de kerkraad van de Christelijke Afgescheiden Gemeente de kans kreeg om een eigen school op te richten, grepen zij dit met beide handen aan. De school is volledig door de kerk zelf gefinancierd. De leerlingen van deze school hadden allemaal een christelijke achtergrond en dat was ook terug te vinden in het onderwijsprogramma. Daarnaast heeft de school ook nu nog een band met Het Loo, iets dat onder andere terugkomt in het lesprogramma en de buitenschoolse activiteiten.Info Reacties Streetview