terug

Bas Backerlaan 16

Bas Backerlaan 16

Een rijksmonument met een verhaal

De wijk De Parken telt vele monumentale panden. De bouwkundige en esthetische kwaliteiten van deze panden zijn uitgebreid beschreven in het gemeentelijke en in het rijksmonumentenregister.
Het huis Bas Backerlaan 16 is een typerend voorbeeld. Het werd in 1905 gebouwd door de bekende architect Andries van Driesum en is mede daarom op de lijst van Rijksmonumenten geplaatst. Als zodanig staat het pand ook op het Geheugen van Apeldoorn, compleet met de redengevende beschrijving van de Rijksdienst waarin de architectonische bijzonderheden breed worden uitgemeten. U kunt deze beschrijving hier lezen.

De verhalen van wat zich achter de fraaie gevels heeft afgespeeld, blijven echter veelal onbekend. De villa op Bas Backerlaan 16 is wat dit betreft een uitzondering. De heer Tjibbe Spoelstra, die opgroeide op dit adres, heeft een en ander op papier willen zetten, waardoor we nu een inkijk krijgen in de bewogen geschiedenis van een villa in De Parken, van de oorlogsjaren tot aan het eind van de vorige eeuw.

U kunt dit verhaal lezen, door de bijlage hieronder te openen.

Bijlage openen

Tjibbe Spoelstra

Info ReactiesAfbeeldingen Streetview