terug

Archeologisch onderzoek Vlijtsepark

Archeologisch onderzoek Vlijtsepark

Vlijtsepark

Voorafgaand aan de planontwikkelingen rondom het Zwitsalterrein en het Vlijtsepark wordt eerst archeologisch onderzoek uitgevoerd. In eerste instantie is het terrein tegenover de Zwitsallocatie onderzocht, dat is de plek waar vanaf de 15e eeuw, aan de Grift, een watermolen heeft gestaan die eerst als korenmolen, later als papiermolen en weer later als koperpletterij in gebruik was. De koperpletterij heeft zich later verder ontwikkeld als fabriek met grote lange, kenmerkende schoorsteen. Het voormalige fabrieksterrein moest onderzocht worden op milieuvervuilingen, maar ook op niet-gesprongen explosieven. De schoorsteen bleek namelijk in de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers als uitkijktoren te zijn gebruikt en was door de geallieerden gebombardeerd. Het gezamenlijk milieu-, explosieven- en archeologisch onderzoek werd in april uitgevoerd. Tijdens het onderzoek is door Econsultancy geconcludeerd dat het terrein grotendeels verstoord was. Alleen ter hoogte van de voormalige watermolen, waar nu de kern van het fabrieksgebouw staat, en nabij de monumentale kas van de voormalige kwekerij Marialust is nog vervolgonderzoek nodig. Dat onderzoek kon alleen op dat moment niet uitgevoerd worden. Voor de rest van het terrein geldt dat er geen archeologische resten meer worden verwacht.

Ingezonden door: Damon Oogink

Info Reacties Streetview