terug

Heemtuin De Maten

Heemtuin De Maten
route

In zijn ontwerp van het Matenpark had landschapsarchitect Henk Barkhof een heemtuin gepland. Op de boomfeestdag van 20 maart 1983 plantten kinderen uit de wijk De Maten struiken in de toekomstige heemtuin. De Dienst der Landelijke Eigendommen, de toenmalige Groendienst van de gemeente Apeldoorn kon echter door personeelsgebrek deze tuinwens van de Matenbewoners niet waarmaken. IVN Apeldoorn bood in 1984 aan te helpen bij de inrichting en het onderhoud. De gemeente startte daarop gezamenlijk met IVN Apeldoorn het project 'Heemtuin De Maten'.
In deze heemtuin is te zien welke planten oorspronkelijk thuishoren in het overgangsgebied van het hoge Veluwemassief tot aan de lager gelegen Gelderse IJsselvallei. De in dit overgangsgebied voorkomende landschappen zijn op kleine schaal nagebootst door het aanbrengen van de passende
grondsoort, reliƫf, zaadmengsels, water, bomen en struiken.
Zo wandel je afwisselend door een stroomdal, langs een akker, weide, berm, loof- of naaldbos en de bijbehorende rijke flora. Kleine zoogdieren, vogels en insecten vinden er voedsel en een pleisterplaats.
IVN Apeldoorn houdt hier excursies voor het publiek en cursisten van diverse groene cursussen en biedt via www.ivn-apeldoorn.nl het 'Ommetje Matenpark' en 'Heemtuin De Maten'.

Info Reacties Streetview