terug

Stationsplein

Stationsplein

In de jaren na de Tweede Wereldoorlog was het Stationsplein een van de levendigste plekken van Apeldoorn. De streekbussen van de VAD stopten toen nog pal voor het station. Direct rechts naast het stationsgebouw stond het gebouwtje van de VVV. In het station zelf was in die tijd nog een kapsalon gevestigd. De fietsenstalling zat tegenover het station rechts naast hotel-café Atlanta.
Recht tegenover het station stond een ander hotel: Hotel Suisse.
Vanaf het Stationsplein liepen de Hoofdstraat, Stationsstraat en Sophialaan in verschillende richtingen de stad in. De overgang van Stationsplein naar Hoofdstraat was in die tijd nog een sierlijke, ruime bocht. Ook de spoorwegovergang vanaf de Arnhemseweg kwam daar uit, zodat dit misschien wel het drukste punt van Apeldoorn was…
Maar naarmate het aantal auto's toenam, werd het plein steeds onpraktischer. In eerste instantie werd een en ander opgelost door verkeerskundige aanpassingen: vluchtheuvels, gebods- en verbodsborden, doorgetrokken en onderbroken strepen, parkeervakken, enzovoort. Het hielp allemaal maar gedeeltelijk. De bushalte werd verplaatst naar het Sophiaplein en waar mogelijk werden parkeerplekken bijgemaakt. In de loop van de jaren '70 en '80 raakten verschillende panden in de buurt in verval en de aanpassingen die de NS ondertussen verrichtte aan het stationsgebouw hielpen ook al niet echt. Langzaam maar zeker verrommelden zo het Stationsplein en zijn omgeving.
Maar na jaren van gêne en ergernis worden vanaf 2005 de contouren van een nieuw Stationsplein zichtbaar. De eerste vliegdennen worden geplaatst en 'De Kus', een sculptuur van Jeroen Henneman, wordt onthuld. Het oude stationsgebouw, dat in de uiteindelijke plannen een prominente plaats heeft, wordt opgeknapt. Wanneer het plein begin 2008 officieel wordt geopend, heeft de Volkskrant al geschreven dat dit 'één van de mooiste stationspleinen van Europa' is en zijn de Apeldoorners terecht met trots vervuld.

Info ReactiesAfbeeldingenVoorwerpen Streetview