terug

Rontgenhuis

Rontgenhuis
route

Hoofdstraat 171

Het pand op Hoofdstraat 171 is een van de oudste gebouwen in het centrum van Apeldoorn. De eerste steen, die nu nog steeds in het pand aanwezig is, vermeldt naast het jaartal 1850 ook de initialen 'W.C.R.' die staan voor Wilhelm Conrad Röntgen (1845-1923). Hier bracht Apeldoorns beroemdste ingezetene zijn jeugdjaren door.
In 1917 - Rontgen was inmiddels lang weg uit Apeldoorn - werd het woonhuis tot omgebouwd tot showroom voor het fietsenmerk Gazelle. Eigenaar van deze rijwielhandel was de buurman van nummer 169, Schakel. Die bouwde in datzelfde jaar 1917, samen met zijn compagnon Verbeek het huis aan de achterzijde uit tot fietsfabriek en magazijn van de firma Verbeek & Schakel, beter bekend als Sparta.
Later zou Sparta verhuizen naar het inmiddels ook al weer afgebroken fabriekscomplex aan de Prins Willem Alexanderlaan.

Info ReactiesAfbeeldingen Streetview