terug

Monument Koning Willem I

Monument Koning Willem I
route

Raadhuisplein, 1913

In 1913 herdacht Nederland honderd jaar onafhankelijkheid. Uit dank voor wat de teruggekeerde erfprins, koning Willem I, voor Apeldoorn heeft betekend, besloot het 'Comité voor het blijvend gedenkteeken 1813-1913' tot de oprichting van een monument voor Willem I, een geschenk van de Apeldoornse burgerij aan de gemeente. Het monument werd op 2 september 1913 op het Raadhuisplein onthuld door de burgemeester. Het ontwerp was afkomstig van Pieter Puype, die zijn gipsmodel, éénvijfde van de ware grootte, twee maanden voor de onthulling tentoonstelde in een plaatselijke winkeletalage. Het bronzen borstbeeld plaatste hij op een hardstenen, afgeknotte obelisk, met vier bronzen plaquettes in de zone vlak onder het borstbeeld: de landing van Willem I te Scheveningen, het wapen van Willem I, de gecombineerde wapens van Willem III en Emma, en dat van koningin Wilhelmina.
Rondom het monument projecteerde Puype bloembakken met lantaarns, die een grote symboliek ademden: elk van de lantaarns was opgebouwd uit drie delen. Het onderste werd gevormd door een bundel van zeven pijlen, bekroond met gestileerde Oranje-appels, symbool van het Oranjehuis in 1813, dat toen nog vele loten kende. Het middendeel telde vijf pijlen, uitlopend in een enkele pijl die voor de koningin Wilhelmina stond, de enige loot van de in de loop van de 19de eeuw gedecimeerde Oranje-stam. Deze pijl boog naar buiten toe, waarmee verbeeld werd dat Wilhelmina haar licht over haar volk uitstraalde.

Paul Rem en Geertje Waanders, ‘Oranjemonumenten door de Apeldoornse beeldhouwer Pieter Puype (1874-1942)’, in C.R. Berg, S. Groenveld en P.L. Lekkerkerk e.a. (red.), Jaarboek Oranje-Nassau 2008, Zwolle 2009, pp.102-114.

Info ReactiesAfbeeldingenVoorwerpen Streetview