terug

Brinklaanflat

Brinklaanflat

Vanaf het eind van de jaren '50 van de vorige eeuw ontwikkelde Apeldoorn ambitieuze plannen voor de herinrichting van het stadscentrum. De gemeente kocht grote stukken grond op, vooral ten westen van het oude dorpscentrum. In de structuurvisies uit die tijd werd daar een heel nieuw stadshart geprojecteerd met als centrale as de 'Boulevard Europa', een vier banen brede snelweg die, vanuit de huidige Koning Stadhouderlaan, langs imposante woon- en kantoortorens doorstootte tot aan het Beekpark, waar een ontzagwekkend stadskantoor moest verrijzen. Zelfs het station zou een paar honderd meter naar het westen verplaatst worden...

Van de grootse visies werden uiteindelijk alleen enkele fragmenten opgeleverd. Het kantoor van Centraal Beheer was er daar één van. Een ander was de bouw van een - veel minder groots dan oorsppronkelijk de bedoeling was - stadskantoor aan het Beekpark.
Eveneens gerealiseerd werd de herinrichting van de Hofstraat. De Grift was gedempt en aan weerszijden van de verbrede straat verrezen etageflats met daaronder winkles. Meest in het oog springend onderdeel van dit nieuwe stukje Apeldoorn was de Brinklaanflat die hoog boven Apeldoorn uittorende.

Enkele jaren na de oplevering van de flat in 1971, werd het vastgelopen City Plan definitief afgeblazen.
Nog jarenlang boden de hoogste verdiepingen van de Brinklaanflat naar het westen en noorden zicht op omvangrijke kaalslag en braakliggende terreinen in wat eerder als het nieuwe hart van Apeldoorn bedacht was.

Inmiddels zijn, in de loop van de afgelopen decennia, de gaten in de stad weer opgevuld.
De Brinklaanflat zelf is in 1998 ook grondig onder handen genomen en getransformeerd in een moderne glazen kantoortoren waarin nu de hoofdvestiging van het Kadaster gevestigd is.
Wie nu vanaf het dak van de flat over Apeldoorn kijkt, ziet een uitgestrekte, welvarende stad.

Info ReactiesAfbeeldingen360 Streetview