terug

Atoomschuilkelder Brinkhof

Atoomschuilkelder Brinkhof
route

 (1977)

In de tweede helft van de vorige eeuw, tot de val van de muur in 1989, bevond Nederland zich in de Koude Oorlog. Deze oorlog kenmerkte zich niet door wapengekletter, bombardementen en ravage, maar door een constant aanwezige dreiging, veelal samengevat in één woord: de bom. Mocht de Koude Oorlog omslaan in een daadwerkelijke uitwisseling van de wapenarsenalen die de door de USA aangevoerde NAVO enerzijds en het door de Soviet Unie geleide Warschau Pakt anderzijds er op na hielden, dan zou de ellende niet te overzien zijn…
In Nederland werd, om deze dreiging het hooftd te bieden in 1952 de wet Bescherming Burgerbevolking in het leven geroepen. De B.B. zorgde dat de burgers waren voorbereid op 'de bom'. Er werden instructiefilms vertoond, brochures verspreid en er werden schuilplaatsen gebouwd.

De parkeergarage onder het appartementengebouw De Brinkhof, gebouwd in 1977, is zo'n schuilkelder. Hier werden voorzieningen aangebracht in de vorm van onder andere een speciale klimaatinstallatie, generatoren en hurktoiletten, waardoor in principe 7.000 mensen een nucleair conflict zouden moeten kunnen overleven. Veel van deze voorzieningen zijn niet meer zichtbaar in de huidige parkeergarage, maar bijvoorbeeld de hurktoiletten zijn nog wel degelijk aanwezig. Aan de buitenkant vormt de indrukwekkende ontluchtingsbuis op de hoek van de Rustenburgstraat en de Helfrichstraat het enige zichtbare overblijfsel van dit Koude Oorlogsmonument.

Info ReactiesAfbeeldingen Streetview