terug

Ambachtsschool

Ambachtsschool

In 1895 richtten Chris Wegerif, J. van den Braak, Jhr. G.W. Mollerus, R. Kerkhoven en H.P.J. Tutein Nolthenius de 'Vereniging tot Bevordering van Ambachtsonderwijs in Apeldoorn' op. Aanvankelijk bood de vereniging op winteravonden tekencursussen aan die werden gegeven in Het Volkshuis. Maar al in 1901 werd het Volkshuis een Vakschool en wat later een officiële Nijverheidsschool.
De meeste leerlingen van de school waren zoons van de eigenaren van de vele kleine en middelgrote bedrijfjes die Apeldoorn in die jaren had. De patroons van deze familiebedrijven vonden het voor hun opvolgers belangrijk dat "niet alleen hun handvaardigheid door een schoolopleiding buiten de patroonswerkplaats werd aangekweekt, maar ook, dat zij daarnevens onderricht zouden ontvangen in theoretische vakken."
Met Apeldoorn groeide ook de Ambachtsschool in de loop van de eerste helft van de twintigste eeuw. Bekende Apeldoornse architecten en ontwerpers, zoals Van Driesum, Heuvelink en Puype gaven er les.
In de loop van de jaren '20 en '30 werd het vakkenaanbod uitgebreid met verschillende meer technische vakken zoals machinistenopleidingen, autotechniek en elektromontage. In 1939 resulteerde dit zelfs een aparte school voor Scheepswerktuigkundigen en een Autotechnische school.
Bij het halve eeuwfeest van de school in 1951 sprak burgemeester A.L. Des Tombe met trots over: "een groot en bloeiend instituut, gehuisvest in een fraai, modern gebouw, …een levend bewijs voor de energie en durf van de Ambachtsschool."
En de ambachtsschool bleef groeien, onder andere met opleidingen voor Brood- en Banketbakken (later omgedoopt tot Consumptieve Techniek) en voor Landbouwwerktuigen. In 1975 kreeg de Apeldoornse architect C.M.B. van den Beld  opdracht een nieuw schoolgebouw voor de Algemene Technische School, zoals de school inmiddels heette, te ontwerpen. Van den Beld had eerder ook al de Auto Technische School aan de Loolaan gebouwd.
Het onderwijs bleef ondertussen in beweging. Alle opleidingen werden vier- in plaats van tweejarig. In 1980 werd het 'moedergebouw' naar achteren, tot de Molendwarssstraat, uitgebreid.
Toch viel in 1994 het doek voor de Algemene Technische School en het gebouw aan de Korte Kanaalstraat-Molenstraat-Molendwarsstraat. De vakopleidingen werden elders ondergebracht, onder andere bij het Edisoncollege.

Meer informatie vindt u in de pdf die u hieronder kunt downloaden.Bijlage openen

Info ReactiesAfbeeldingen Streetview