terug

Theehuis

Theehuis

Het theehuis aan de Boschvijver is in 1948 opgetrokken ter gelegenheid van de Bloemententoonstelling in Park Berg en Bos. het paviljoen is een ontwerp van Nicolaas Petrus de Koo. De Koo was grafisch vormgever en interieurarchitect, maar ontwierp ook tentoonstellingen en jaarbeursstands. Hij is vooral bekend geworden door zijn ontwerpen voor de PTT en Phoenix Brouwerij. Het theehuis is een van de weinig bewaarde gebleven architectonische ontwerpen binnen zijn oeuvre.

De organisator van de Bloemententoonstelling, Jan Huges, met wie De Koo eerder had samengewerkt bij de Indische tentoonstelling in Arnhem, benaderde De Koo om op te treden als architect van een bloemenhal, een congreshal, een theehuis en een vijftiental verkoopstands die werden opgetrokken uit gekapt hout dat afkkomstig was uit de gemeentelijke bossen. De Koo verzorgde al het benodigde drukwerk, werktekeningen voor ruim 100 banieren op het tentoonstellingsterrein. Het overkoepelend orgaan van bloemenkwekers schonk de ruim 35.000 zaaibloemen voor de 25 meter lange Jubileumlaan. In juli 1948 werd de tentoonstellingen Bloemen in Berg en Bos (BBB) geopend door Prinses Juliana. Gemiddeld bezochten 12.000 mensen per dag uit het hele land het evenement met een totaal van zo'n half miljoen belangstellenden. "De man die Berg en Bos bouwde" zei de Berg en Bosbode op 5 juli 1947 over De Koo.
Dezelfde samenwerking met Jan Huges herhaalde zich in 1952 met een tweede bloemententoonstelling, het Apeldoorns Bloemen Festijn (ABF) geheten. Dit evenement trok ruim 135.000 bezoekers.
Veel werk heeft De Koo voor de PTT uitgevoerd als free-lance ontwerper in de periode 1930-1950.

Het houten gebouw heeft een opvallende rieten kapconstructie met vensters voorzien van glas aan beide zijden vanwege het doorzicht naar de vijver. Het is gebouwd in 1952 ten behoeve van het in dat jaar gehouden bloemenfestijn in park Berg en Bos. Het theehuis zal oorspronkelijk symmetrisch van opzet zijn geweest. Later kreeg het westelijk deel aan de vijverkant een erker en het oostelijk deel een aanbouw.

Tussen 1921 en 1950 was er ook al eentheehuis in Berg en Bos, maar dit stond niet aan de Bosvijver, maar in de Gemeentelijke Theetuin, die was waar nu de sportvelden van de Berg en Bosschool zijn.

Na jarenlang in vervallen toestand verkeerd te hebben, is het theehuis aan de Bosvijver in 2017 gerestaureerd en op 25 april van dat jaar heropend.

Het archief van de Bloemententoonstelling en het Bloemenfestijn bevindt zich, net als heel veel ander materiaal over Park Berg en Bos en over de geschiedenis van Apeldoorn, in CODA Archief.

Info ReactiesAfbeeldingen Streetview