terug

Stenen bank

Stenen bank

Park Berg en Bos, aan de vijver

Rond de vijver van Park Berg en Bos zijn enige aandacht trekkende objecten te vinden.
Een daarvan, als rustpunt bij de vijver, is de stenen bank. De bank is opgebouwd uit o.a. veldkeien die tevoorschijn kwamen bij de graafwerkzaamheden van de vijver in het kader van een werkverschaffingsproject tijdens de crisistijd in de jaren dertig van de twintigste eeuw.
Er zijn meer stenen objecten bij de vijver, met name de tunnel onder de Jubileumlaan en de waterval, waarbij ook stenen van de opgravingen van het werkverschaffingsproject in de Loenermark zijn gebruikt.

De stenen bank heeft een raamwerk van beton dat op de gemeentewerf is gemaakt. De mozaïeken zijn ontworpen door de architect/kunstenaar Hendrikus Berkhoff.
Hendrikus, ook wel bekend onder de naam Hein Berkhoff, was de zoon van de gemeenteopzichter Willem Berkhoff, onder wiens leiding de graafwerkzaamheden van de vijver in opdracht van de gemeenteraad werden uitgevoerd.
 
De bank moet van links naar rechts 'gelezen' worden.
Links de Denker of pessimist, rechts de Ziener of optimist en in het midden het wapen van Apeldoorn. Het is duidelijk dat de betekenis in relatie gezien moet worden tot de toen heersende tijd van werkeloosheid en het uitzicht op een betere toekomst. De gebruikte mozaïeksteentjes komen van elders.
In de rugleuning van de bank zijn met witte veldkeien de jaartallen 32 en 33 links en rechts aangebracht, de 19 staat boven het wapen van Apeldoorn.
Opmerkelijk is dat de keien, ondanks vele jaren en onder alle omstandigheden aan de openlucht en het publiek te zijn blootgesteld, evenals de kwaliteit van de bank en de mozaïeken geweldig goed blijven! Vergelijkt men de oudste foto's met huidige dan zijn geen verschillen te herkennen!
Lang op de bank zitten genieten, is er niet bij want een ergonomisch hoogstandje is zij, door de keien, zeker niet. Wel een duidelijk zichtbaar, markant punt aan de vijver.
 
De naaste omgeving van de bank heeft in de loop der tijd door diverse evenementen meerdere wijzigingen ondergaan. Deze wijzigingen zijn weer tenietgedaan bij de  laatste renovatie van het park en de omgeving heeft weer de uitstraling van het oorspronkelijke ontwerp.
Op 21 september 2013 opende Hare Koninklijke Hoogheid prinses Margriet het geheel gerenoveerde park.

Open de bijlage voor een indruk van de bank anno 2013.

Bijlage openen

Nico Heiner

Info ReactiesAfbeeldingen Streetview