terug

Monument burgemeester Roosmale Nepveu

Monument burgemeester Roosmale Nepveu
route

Park Berg en Bos, 1934

Willem Roosmaale Nepveu (1866-1950) was vanaf 1910 burgemeester van Apeldoorn geweest. In 1934, toen zijn ambtstermijn ten einde kwam, schonk het Apeldoornse ambtenarencorps, het 'werkliedenpersoneel 'en alle oud-medewerkers de gemeente een monument, dat geplaatst werd in het Berg en Bos, het natuurpark waarvan in 1917 Roosmale Nepveu een van de initiatiefnemers was geweest. Het monument werd op 1 juni 1934 onthuld, maar mogelijk werd toen gebruik gemaakt van een model omdat het echte monument niet gereed was.

Roosmale Nepveu werd uiteindelijk geëerd met een ruwe  stèle, met bovenin een bronzen medaillon met het portret van de burgemeester, 'en profil'. Als een soort van herdenkingsmunt werd de kop omgeven door een randschrift. Vooralsnog is het niet geheel duidelijk hoe dit monument tot stand is gekomen. Zeker is dat zowel de Apeldoornse beeldhouwer Pieter Puype, als Huibert Marie Luns (1881-1942) erbij betrokken waren. Luns, hoogleraar aan de Technische Hogeschool te Delft, waar hij tekenen en de geschiedenis van de schilder- en beeldhouwkunst doceerde, schreef veelgelezen reisgidsen die hij zelf illustreerde. Hij was een getalenteerd medailleur.

In Apeldoorn werd nog een monument opgericht ter ere van burgemeester Roosmale Nepveu: een lichtzuil die oorspronkelijk stond op het Raadhuisplein, later op het Marktplein en sinds eind 2012 op de hoek van de Hoofdstraat en de Vosselmanstraat.

 

Info ReactiesAfbeeldingen Streetview