terug

Gemeentelijke theetuin

Gemeentelijke theetuin

Nadat de gemeente in 1917 het landgoed Berg en Bos (525 ha.) van de Erven Wils had gekocht, ging zij niet direct over tot de aanpak daarvan. Pas een jaar later ontstond langzaam meer belangstelling voor dat nieuwe gemeentelijke eigendom. Geleidelijk kwamen er initiatieven  voor een bezoek aan het nieuwe bosgebied. Jonkheer L.F. Teixeira de Mattos, voorzitter van de plaatselijke VVV, kwam met voorstellen om vooral bezoekers van buiten daarop te wijzen. In samenwerking met het gemeentelijk grondbedrijf rijpte toen het plan om aan de rand van Berg en Bos een "gelegenheid tot verpozing" te scheppen, waar de vermoeide wandelaar "zich kon verpozen en verversen".

Bij raadsbesluit van 12 april 1921 werd er toestemming verleend voor de bouw en inrichting van een gemeentelijke theetuin bij de kruising van de Soerenseweg en de Donkere Laan, de huidige Roosmale Nepveulaan - op een groot terrein met jonge dennen. Dat terrein is het huidige sportterrein van het Christelijk Lyceum aan de Jachtlaan.

Bij de officiële opening al op 21 juni 1921 (de bouw nam dus niet zoveel tijd in beslag blijkbaar) waren leden van het college, de raad en andere genodigden aanwezig (foto op het terras - CODA).

Burgemeester Roosmale Nepveu onthulde hierbij een grote gestileerde theepot op een comfort die op het dak was geplaatst. Hij besloot zijn speech met de wens: "Moge hier de gezelligheid van de huiselijke theepot heersen en moge deze theepot hier jarenlang staan als symbool van gezelligheid".

Vooral in de jaren voor de Tweede Wereldoorlog vervulde de theetuin een belangrijke functie. Niet alleen voor verpozing en verkwikking zoekende wandelaars, maar ook voor openluchtconcerten (in het openluchttheater achter AGOVV dat zijn ingang had aan de Grindberglaan), massameetings (zoals de NCRV-landdag in 1933) en voor recepties. Na de bouw in 1935 van het bosbad met een restaurant op steenworpafstand werd de exploitatie van de theetuin moeilijker. Met een kleine dierentuin, waarin toen ook al apen rondliepen - een nieuwe aankleding van de speeltuin - en een andere exploitatieopzet, trachtte de uitbater, tevens boswachter M.B. van den Brink met zijn vrouw, de zaak draaiende te houden. Tijdens de bezetting leidde de theetuin een kwijnend bestaan. In 1945 namen Canadese militairen er een tijdlang hun intrek, waarna de gemeente het complex gratis in gebruik gaf aan de Nederlandse Jeugdgemeenschap.

In 1950 besloot de gemeente de bouwvallig opstallen af te breken. Later is het terrein gerooid, geëgaliseerd, ingezaaid met gras en in gebruik gegeven als schoolsportterrein. Waar de theepot is gebleven die in 1921 op de schoorsteen werd gezet, zal altijd wel een raadsel blijven.

In park Berg en Bos zelf zou in 1950 een nieuw theehuis verschijnen in nagenoeg dezelfde vorm met aan weerszijden serres als vleugels met breed uitzicht op de vijver, ontworpen door architect N.P. de Koo voor het Apeldoorns Bloemenfestijn in 1952.Natuurpark Berg en Bos, het bos van de burgemeester, uitgave De Ramshorst, Apeldoorn, 2011

Info ReactiesAfbeeldingen Streetview