terug

Crash van de Little Guy

Crash van de Little Guy

Boschbad

De vlucht van de 'Little Guy'
Op zondag 26 november, rond half twee 's middags, horen bewoners van het westen van Apeldoorn een zwaar motorgeronk, gevolgd door een doffe klap. Sommige mensen zien het ook gebeuren: een grote Amerikaanse bommenwerper die laag over de bomen scheert en verdween in de richting van het Boschbad.
Die ochtend heeft de 'Little Guy', want zo heet het gecrashte vliegtuig, deelgenomen aan bombardementen op de Duitse stad Osnabrück. Zes van de acht 1000-ponds bommen zijn daar afgeworpen op het stationsemplacement.
Op het moment dat de terugvlucht naar Engeland wordt ingezet, is al één van de vier motoren uitgevallen. Wanneer even later een tweede motor stopt en ter hoogte van de IJssel ook een derde het begeeft, bereidt de bemanning zich voor op het ergste. Bij het naderen van Apeldoorn beveelt eerste piloot Kyle Scott Smith zijn mannen om zich aan hun parachutes in veiligheid te brengen.
Zelf springt hij niet, want dan zou de bommenwerper met de twee 1000-ponders ergens midden in Apeldoorn neerstorten en zou de ramp niet te overzien zijn. Smith slaagt erin zijn toestel in de lucht te houden tot voorbij de bebouwde kom, waar hij het laat crashen in de kanovijver van het Boschbad. Zichzelf kan hij niet meer in veiligheid brengen.

WO2-archeologie
Door de vondst van bijzondere objecten tijdens de berging van een Messerschmitt Bf-109G-6 in een weiland in Wenum-Wiessel was het besef gegroeid dat archeologen een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan een bergingsteam. Toen aan het eind van 2010 een tweede berging in Apeldoorn op stapel stond, de berging van 'The Little Guy', werden de archeologen dan ook opnieuw uitgenodigd. Tijdens historisch onderzoek was naar voren gekomen dat het vliegtuig in de oorlog reeds geborgen was. Toch bleken de vliegtuigwrakresten meer dan genoeg informatie te leveren. Zo kon met de vondst van een motorplaatje, met daarop het identificatienummer, onomstotelijk worden vastgesteld dat het om 'The Little Guy' ging. Het plaatje bleek zelfs van de laatst functionerende motor te zijn. Bijzonder is ook dat kon worden gereconstrueerd dat er een noodsignaal is afgegeven. Daarnaast kon divers klein materiaal worden herkend als onderdelen van de motor, navigatie- en zendapparatuur of als bewapening en toebehoren. Zeer nuttig hierbij was de oorspronkelijke Field Service Manual, waarin alle onderdelen beschreven werden.
Naast vondsten was bij deze berging het ook mogelijk om de sporen van de crash in te meten en om, door het metaaldetectieonderzoek in de omgeving, te reconstrueren hoe het vliegtuig uiteindelijk gecrashd is. En dat bleek anders dan tot nu toe werd gedacht! Het vliegtuig is neergestort terwijl het in noordelijke richting vloog , nadat het een scherpe draai over het Boschbad heeft gemaakt. Of hierbij het vliegtuig onbestuurbaar was, of dat de piloot hiermee een crash op de bebouwing van Apeldoorn heeft willen vermijden, kon helaas niet worden vastgesteld.

Meer informatie over de vlucht van de 'Little Guy' vindt u op de website Apeldoorn en de Oorlog.
Wanneer u de bijlage hieronder opent, download u een informatiebrochure over de vliegtuigbergingen in Apeldoorn.

Bijlage openen

Jelle Reitsma / Robert de Hoop

Info ReactiesAfbeeldingen Streetview